ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

โรงเรียนชาตรีวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียน ตอบแบบสอบถาม โดยการกดลิงค์ด้านล่าง ให้แล้วเสร็จในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

(สำหรับผู้ปกครอง)
https://forms.gle/h5W3bKcbKjVUdekq9

(สำหรับนักเรียน)
https://forms.gle/wkcQstQM7rCnd1JY7

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,11:34   อ่าน 213 ครั้ง