ผู้บริหาร

นางสาวรัตนา กงทองลักษณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/03/2019
ปรับปรุง 24/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 81882
Page Views 97834
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นส้าน คลองหลา คลองหอยโข่ง
2 โรงเรียนวัดเลียบ คลองหลา คลองหอยโข่ง (074) 473360
3 โรงเรียนบ้านควนกบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
4 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
5 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
6 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
7 โรงเรียนรัตนพลวิทยา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
8 โรงเรียนวัดปรางแก้ว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 074-370144
9 โรงเรียนวัดบางศาลา ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
10 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
11 โรงเรียนวัดโคกม่วง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
12 โรงเรียนวัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
13 โรงเรียนบ้านปลักคล้า โคกม่วง คลองหอยโข่ง
14 โรงเรียนบ้านกรอบ ควนโส ควนเนียง
15 โรงเรียนบ้านควนโส ควนโส ควนเนียง
16 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ควนโส ควนเนียง
17 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ควนโส ควนเนียง
18 โรงเรียนวัดปากจ่า ควนโส ควนเนียง
19 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง
20 โรงเรียนบ้านบางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง
21 โรงเรียนบ้านเกาะนํ้ารอบ บางเหรียง ควนเนียง
22 โรงเรียนบ้านคลองคล้า บางเหรียง ควนเนียง 0-7430-0223
23 โรงเรียนบ้านโคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง
24 โรงเรียนบ้านคลองช้าง บางเหรียง ควนเนียง -
25 โรงเรียนวัดบางทีง บางเหรียง ควนเนียง
26 โรงเรียนบ้านหน้าควน บางเหรียง ควนเนียง
27 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา รัตภูมิ ควนเนียง
28 โรงเรียนควนเนียงวิทยา รัตภูมิ ควนเนียง
29 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน รัตภูมิ ควนเนียง
30 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ รัตภูมิ ควนเนียง 074-386657
31 โรงเรียนวัดคงคาวดี รัตภูมิ ควนเนียง
32 โรงเรียนบ้านยางงาม รัตภูมิ ควนเนียง
33 โรงเรียนบ้านควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง
34 โรงเรียนบ้านหนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง
35 โรงเรียนบ้านหัวไทร ห้วยลึก ควนเนียง
36 โรงเรียนบ้านหัวปาบ ห้วยลึก ควนเนียง
37 โรงเรียนวัดท่าหยี ห้วยลึก ควนเนียง
38 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ห้วยลึก ควนเนียง
39 โรงเรียนบ้านโคกเมา ท่าช้าง บางกล่ำ
40 โรงเรียนวัดเนินพิชัย ท่าช้าง บางกล่ำ
41 โรงเรียนบ้านยางงาม ท่าช้าง บางกล่ำ
42 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ท่าช้าง บางกล่ำ (074) 360327
43 โรงเรียนบ้านป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ
44 โรงเรียนบ้านดินลาน ท่าช้าง บางกล่ำ
45 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ
46 โรงเรียนบ้านยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ
47 โรงเรียนวัดบางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ
48 โรงเรียนบ้านบางกลํ่า บางกล่ำ บางกล่ำ
49 โรงเรียนวัดท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ
50 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก บางกล่ำ บางกล่ำ
51 โรงเรียนบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ
52 โรงเรียนบ้านหนองม่วง แม่ทอม บางกล่ำ 074-328337
53 โรงเรียนบ้านแม่ทอม แม่ทอม บางกล่ำ
54 โรงเรียนวัดนารังนก แม่ทอม บางกล่ำ
55 โรงเรียนวัดทุ่งคา กำแพงเพชร รัตภูมิ
56 โรงเรียนบ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ
57 โรงเรียนบ้านม่วง กำแพงเพชร รัตภูมิ
58 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา กำแพงเพชร รัตภูมิ
59 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
60 โรงเรียนบ้านปลายละหาน กำแพงเพชร รัตภูมิ
61 โรงเรียนบ้านชายคลอง กำแพงเพชร รัตภูมิ
62 โรงเรียนบ้านควนนา กำแพงเพชร รัตภูมิ
63 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
64 โรงเรียนบ้านห้วยโอน กำแพงเพชร รัตภูมิ
65 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ กำแพงเพชร รัตภูมิ
66 โรงเรียนบ้านไสท้อน ควนรู รัตภูมิ
67 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ 074-386683
68 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ควนรู รัตภูมิ
69 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ
70 โรงเรียนอนุบาลจิราภรณ์ คูหาใต้ รัตภูมิ
71 โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย คูหาใต้ รัตภูมิ 0-7421-0530
72 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา คูหาใต้ รัตภูมิ
73 โรงเรียนวัดจังโหลน คูหาใต้ รัตภูมิ
74 โรงเรียนบ้านกองอิฐ คูหาใต้ รัตภูมิ
75 โรงเรียนวัดคูหาใน คูหาใต้ รัตภูมิ
76 โรงเรียนบ้านควนขัน คูหาใต้ รัตภูมิ
77 โรงเรียนวัดเจริญภูผา คูหาใต้ รัตภูมิ
78 โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่าชะมวง รัตภูมิ
79 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ท่าชะมวง รัตภูมิ
80 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ท่าชะมวง รัตภูมิ
81 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ท่าชะมวง รัตภูมิ
82 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ท่าชะมวง รัตภูมิ 084-8531729
83 โรงเรียนบ้านลานควาย ท่าชะมวง รัตภูมิ
84 โรงเรียนบ้านควนสะตอ ท่าชะมวง รัตภูมิ
85 โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร ท่าชะมวง รัตภูมิ
86 โรงเรียนบ้านควนดินแดง เขาพระ รัตภูมิ
87 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ
88 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ
89 โรงเรียนบ้านนาลึก เขาพระ รัตภูมิ
90 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง เขาพระ รัตภูมิ -
91 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ
92 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน เขาพระ รัตภูมิ
93 โรงเรียนดรุณศึกษา หาดใหญ่
94 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หาดใหญ่
95 โรงเรียนวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่
96 โรงเรียนบ้านท่าไทร คลองแห หาดใหญ่
97 โรงเรียนวัดคลองแห คลองแห หาดใหญ่
98 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า คลองแห หาดใหญ่
99 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คลองแห หาดใหญ่
100 โรงเรียนบ้านเกาะหมี คลองแห หาดใหญ่
101 โรงเรียนสวัสดิ์บวร คลองแห หาดใหญ่
102 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ควนลัง หาดใหญ่ (074) 556-181
103 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ควนลัง หาดใหญ่
104 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ควนลัง หาดใหญ่
105 โรงเรียนวัดม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่
106 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ควนลัง หาดใหญ่
107 โรงเรียนบ้านวังหรัง ควนลัง หาดใหญ่
108 โรงเรียนบ้านบางแฟบ ควนลัง หาดใหญ่
109 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ คอหงส์ หาดใหญ่
110 โรงเรียนอนุบาลมณีสุข คอหงส์ หาดใหญ่
111 โรงเรียนทวีรัตน์ คอหงส์ หาดใหญ่
112 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ คอหงส์ หาดใหญ่
113 โรงเรียนอนุบาลอรัญดร คอหงส์ หาดใหญ่
114 โรงเรียนบ้านคลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่
115 โรงเรียนวรพัฒน์ คอหงส์ หาดใหญ่
116 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ (สหวิทยา) คอหงส์ หาดใหญ่
117 โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ คอหงส์ หาดใหญ่
118 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
119 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่
120 โรงเรียนดรุณวิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
121 โรงเรียนสมัยศึกษา คอหงส์ หาดใหญ่
122 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ คอหงส์ หาดใหญ่
123 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) คอหงส์ หาดใหญ่
124 โรงเรียนวัดดอน คูเต่า หาดใหญ่
125 โรงเรียนวัดบางลึก คูเต่า หาดใหญ่
126 โรงเรียนคูเต่าวิทยา คูเต่า หาดใหญ่
127 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ คูเต่า หาดใหญ่
128 โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า หาดใหญ่
129 โรงเรียนบ้านเกาะนก คูเต่า หาดใหญ่
130 โรงเรียนบ้านควน คูเต่า หาดใหญ่
131 โรงเรียนบ้านฉลุง ฉลุง หาดใหญ่
132 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ฉลุง หาดใหญ่
133 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ฉลุง หาดใหญ่
134 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
135 โรงเรียนบ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
136 โรงเรียนบ้านหินผุด ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
137 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
138 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
139 โรงเรียนวัดหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 0-7443-4831
140 โรงเรียนบ้านนาแสน ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
141 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
142 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
143 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
144 โรงเรียนวัดพรุเตาะ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
145 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
146 โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ (074)375175
147 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ท่าข้าม หาดใหญ่
148 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่
149 โรงเรียนวัดแม่เตย ท่าข้าม หาดใหญ่
150 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี น้ำน้อย หาดใหญ่
151 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา น้ำน้อย หาดใหญ่
152 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย น้ำน้อย หาดใหญ่
153 โรงเรียนวัดท่านางหอม น้ำน้อย หาดใหญ่ 0-7455-0244
154 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม บ้านพรุ หาดใหญ่
155 โรงเรียนบ้านคลองปอม บ้านพรุ หาดใหญ่
156 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่
157 โรงเรียนบ้านไร่ บ้านพรุ หาดใหญ่
158 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ บ้านพรุ หาดใหญ่
159 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 บ้านพรุ หาดใหญ่
160 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 2000 พะตง หาดใหญ่
161 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง พะตง หาดใหญ่
162 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร พะตง หาดใหญ่
163 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 พะตง หาดใหญ่
164 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997 พะตง หาดใหญ่
165 โรงเรียนวัดควนเนียง พะตง หาดใหญ่
166 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม พะตง หาดใหญ่ 074-295230
167 โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ พะตง หาดใหญ่
168 โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่
169 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
170 โรงเรียนพัฒนศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่
171 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน หาดใหญ่ หาดใหญ่
172 โรงเรียนพลวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
173 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
174 โรงเรียนชาตรีวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-348923
175 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
176 โรงเรียนสงขลาวัฒนา หาดใหญ่ หาดใหญ่
177 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ (074) 254378
178 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
179 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
180 โรงเรียนกิตติวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
181 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ หาดใหญ่
182 โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่
183 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
184 โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน หาดใหญ่ หาดใหญ่
185 โรงเรียนศรีสง่างวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่