ติดต่อเรา
โรงเรียนชาตรีวิทยา
246/1 ถนนรัถการ   ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-348923 เบอร์โทรสาร 074-348733
Email : chatreewittaya@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน