เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนชาตรีวิทยา
คำร้อง ทำนอง โดย ดร. สายวรุณ  น้อยนิมิต

 
     โรงเรียนหนึ่งพึงรักนักแล้ว       โรงเรียนแก้วเพริดแพร้วภูมิใจ
โรงเรียนฉันสร้างฝันอันยิ่งใหญ่     ดำรงไว้ชาติไทยผูกพัน
พวกเราเหล่า ช.ว. ขอสัญญา         ระลึกว่าทำสิ่งใดให้สร้างสรรค์
อยู่แห่งไหนแม้ห่างไกลไม่ลืมกัน  ทุกคำจำมั่นด้วยดวงใจสามัคคี
ลูก ฟ้า-ขาว เรียน เล่น เป็นสง่า   ทรงคุณค่า น่าชื่นชม สมศักดิ์ศรี
ศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม วินัยดี       ใจเชื่อมต่อ ช.ว.นี้ ชาตรีวิทยา
      โรงเรียนหนึ่งพึงรักนักแล้ว       โรงเรียนแก้วเพริดแพร้วภูมิใจ
โรงเรียนฉันสร้างฝันอันยิ่งใหญ่      ดำรงไว้ซึ่งสามัคคี
ลูก ฟ้า-ขาว เรียน เล่น เป็นสง่า   ทรงคุณค่า น่าชื่นชม สมศักดิ์ศรี
ศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม วินัยดี       ใจเชื่อมต่อ ช.ว.นี้ ชาตรีวิทยา