ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงเรียนชาตรีวิทยา
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19
โรงเรียนชาตรีวิทยา
    เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนชาตรีวิทยาจึงมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ เมื่อมาโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตาม 6 มาตการหลัก ดังนี้

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,06:58   อ่าน 323 ครั้ง