ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค 1-2563 (อ่าน 18) 12 พ.ย. 63
ระเบียบ กฎ วินัย และข้อบังคับ ของโรงเรียนระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 175) 17 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 210) 26 มิ.ย. 63
แนวทางการปฏิบัติในการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 188) 25 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 โรงเรียนชาตรีวิทยา (อ่าน 165) 23 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดตารางออกอากาศการเรียนออนไลน์ DLTV ฉบับปรับปรุง (อ่าน 75) 01 มิ.ย. 63
การรับนมโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (อ่าน 205) 21 พ.ค. 63
การรับ-ส่งใบงาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 232) 19 พ.ค. 63
การเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ DLTV ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (อ่าน 684) 06 พ.ค. 63
การเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ DLTV ของนักเรียนระดับปฐมวัย (อ่าน 537) 03 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 291) 09 เม.ย. 63
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 297) 31 มี.ค. 63